top of page
Rendebækhus45.jpg

Lejebetingelser

Lejen dækker brugsret over tilgængelige bygninger/bygningsafsnit og grund i den stand, det er og forefindes.

Lejer erklærer sig indforstået med at overholde koloniens ordensregler og brandinstruks (er opslået på kolonien).

Det er lejers egen opgave af bytte flaskegassen til grillen, hvis den løber tør for gas. Dette kan gøres for lejers egen regning fx. i Davidsen byggemarked i Venslev. Samtidig erklærer lejer sig fuldt indforstået med at erstatte forvoldte skader på bygninger, inventar og øvrig ejendom.

Depositum

2000 kr. som betales ved aftalens indgåelse. Ved afbud er depositum tabt. Ved afbud mindre end 1 måned før opholdet fås alene de 2.300 kr. for rengøring retur (da udlejer ikke kan forvente at udleje til anden side med så kort varsel). Forbrug af el modregnes i depositum, ligesom evt. erstatning for ødelagte/skadede effekter eller efteroprydning.

Lejen betales senest 1 måned før opholdet.

Lejen er inkl. Gas og vand

Pris for obligatorisk rengøring: kr. 2300

Elektricitet

Betales efter forbrug. Lejer aflæser selv måleren ved ankomst og ved afrejse. Lejeren mailer straks efter lejemålets afslutning sine aflæsninger til udlejer. NB: Undlades aflæsning, hæfter lejer for forbruget til næste aflæsning/udlejning.


I vinteren 2021/22 har vi fået installeret jordvarme anlæg på kolonien og olieaflæsning og olieafregning bortfalder. Til gengæld vil forbrug af varme og varmt vand kunne aflæses på el forbruget.

Priser 2022: El 3,10 kr. pr. kWh (2023 4,50 kr pr. kWh)

Betingelser: About
bottom of page