Rendebækhus45.jpg

Lejebetingelser

Lejen dækker brugsret over tilgængelige bygninger/bygningsafsnit og grund i den stand, det er og forefindes.

Lejer erklærer sig indforstået med at overholde koloniens ordensregler og brandinstruks (er opslået på kolonien).

Det er lejers egen opgave af bytte flaskegassen til grillen, hvis den løber tør for gas. Dette kan gøres for lejers egen regning i Davidsen byggemarked i Venslev. Samtidig erklærer lejer sig fuldt indforstået med at erstatte forvoldte skader på bygninger, inventar og øvrig ejendom.

Depositum

2000 kr. som betales ved aftalens indgåelse. Ved afbud er depositum tabt. Ved afbud mindre end 1 måned før opholdet fås alene de 2.000 kr. for rengøring retur (da udlejer ikke kan forvente at udleje til anden side med så kort varsel). Forbrug af varme/olie og el modregnes i depositum, ligesom evt. erstatning for ødelagte/skadede effekter eller efteroprydning.

Lejen betales senest 1 måned før opholdet.

Lejen er inkl. Gas og vand

Varme/olie og elektricitet

Betales efter forbrug. Lejer aflæser selv målerne ved ankomst og ved afrejse. Lejeren mailer straks efter lejemålets afslutning sine aflæsninger til udlejer. NB: Undlades aflæsning, hæfter lejer for forbruget til næste aflæsning/udlejning.


Priser 2021: El 3,10 kr. pr. kWh / Olie 110 kr. pr. enhed.