Rendebæk som feriekoloni

Thyra

I 1953 købte stifteren af Montesorribørnehaven, Amsterdamvej og OHBs fritidshjem, Thyra Nielsen, den gamle færgekro, ”Rendebækhus”, Rendebækvej 15, Venslev, 4050 Skibby for at indrette den til feriekoloni for børnene i de to institutioner.

Efter den nødvendige ombygning og istandsættelse(bl.a. ny vandboring og indretning af sovesale) til de nye brugere kunne den første sommerkoloni for børnene fra Grækenlandsvej/Amsterdamvej afholdes i 1954. Et nyt kapitel i fritidshjemmets historie var i gang med at blive skrevet, og der skrives stadig på det her 60 sommerkoloner senere.
Kolonien har været samejet med børnehaven indtil 2012, hvor Rendebækhus blev adskilt fra OHB i en selvstændig juridisk enhed: Den selvejende institution Feriekolonien Rendebækhus. Men siden Thyra gik på pension i 1972 har børnehaven overladt ledelse og administration af kolonien til OHB, ligesom børnehaven ikke benyttede kolonien i den periode.

Principperne på den tids kolonier var enkle: Børnene skulle have kontakt med naturen (frisk landluft!) i videst mulige omfang – og de skulle ud fra deres forudsætninger være mest muligt selvhjulpne. Det hele skulle foregå i trygge og kendte rammer, hvor sund mad var et vigtigt dagligt element..

Dagmar

Da sommerkolonierne var på sit højeste i perioden 1970 og til midtfirserne, havde fritidshjemmet fået ny leder: Dagmar Juul Nielsen afløste Thyra som leder af fritidshjemmet, mens børnehaven blev udskilt som en selvstændig enhed ledet af Gudrun Hansen. Det skete i 1972. Et nyt element i kolonilivet var nyttehaverne. Alle fritidshjemmets børn fik tilbudt en lille ”skolehave” på kolonien.

Der blev så arrangeret havedage på kolonien (eller også blev der brugt kræfter i de mange weekender, hvor der var børn på kolonien). Sideløbende med børnenes haver dyrkede de voksne (pædagoger og frivillige – frivillig ulønnet arbejdskraft har altid været en nødvendighed for kolonien) også jorden, så kolonien var selvforsynende med mange grøntsager i sommerens løb. Og efterårsferien var virkelig en høstferie for både børn og voksne. Den varme mad på fritidshjemmet var resten af året ofte bygget op om produkter af egen avl.

Tiderne skifter, forældrene og pædagoger fik mere ferie, mange børn skulle dele sommerferien mellem far og mor, charterbranchen fristede med billig sol og varme – det blev kort sagt sværere og sværere at finde børn til de to gange tre ugers koloniophold. I starten prøvede OHB at gøre tilbuddet mere fleksibelt, men det stod klart, at det var nødvendigt at genopfinde sommerkolonien – nu i kortere form og tilpasset tidens toneklang.

Solveig

Det var under Solveig Jessens ledelse (1989-2009), at den proces blev gennemført – og sommerkolonitilbuddet, som vi kender det i dag, blev lagt på skinner. Københavns Kommune ville fra 1985 ikke længere være medfinansierende på kolonien, ligesom OHB ikke mere frit kunne fordele resurserne mellem fritidshjemmet og kolonien. Det lignede et farvel til Rendebæk – men børn, forældre og personale ville det anderledes. Og det lykkedes.

Brian

Den sidste leder på O.H. Bærentzens fritidshjem var Brian Mathiasen (2009-2017), der er ledede på OHB og dermed den naturlige kontakt for koloniens bestyrelse.
Frem til 2017 tilbød OHB 2*1 uges sommerkoloni og et par kolonidage i efterårsferien.
Grundtanken med koloniophold de sidste år var de samme som på Thyra og Dagmars tid, men de blev udmøntet på en måde, som passede nutidens familiemønstre og behov. Facit var det samme: Børnene synes stadig, at det er dejligt at være på Rendebæk – og det er jo dybest set meningen med det hele!

I 2017 måtte O.H. Bærentzens fritidshjem dreje nøglen og lukke. Generelle omstruktureringer og en folkeskole refom gjorde at fritidshjemmet ikke kunne leve op til deres grundprincipper og dermed kunne økonomien ikke løbe rundt.

I 2012 havde fritidshjemmet købt børnehaven Amsterdamvej ud af kolonien og senere i 2015 købte kolonien fritidshjemmet ud og den selvejende fond Feriekolonien Rendebækhus opstod.

Det er nu fonden og dens frivillige/ulønnet bestyrelse der driver kolonien som udlejnings virksomhed med hjælp fra frivillige både på arbejdsweekender og i den daglige drift s.s. udlejningen mv. Målet er at bevare kolonien så autentisk med moderne som muligt.

Salget af fritidshjemmet på Amager gav en kapital indsprøjtning til kolonien som afstedkom at kolonien kunne
investerer i minirensnings anlæg, nye vinduer, maling af tag samt en maling af alle facader (foråret 2010)