Feriekolonien Rendebækhus, Rendebækvej 15, Venslev 4050 Skibby

www.rendebækhus.dk – udlejer 32 59 66 30/wandaogniels@gmail.com

 

 

Lejekontrakt for perioden  d.  /  til d.  /  2020

 

Herved udlejes Feriekolonien Rendebækhus til

Institution/Firma:

 

Kontaktperson:

 

Adresse:

 

Telefon:                                                      Email:

 

I perioden fra       dag d.   /   kl.   til       dag d.   /   kl.      til højst          personer.

Mandag til torsdag udlejes fra kl. 10, fredag fra kl. 15 og lørdag fra kl. 10.

Lejemål slutter søndag-torsdag kl. 14 og fredag kl. 12 (Kolonien udlejes normalt ikke fra søndage.)

Den samlede leje består af

Lejeafgift

 overnatninger til    personer. Gas og vand er inkluderet i lejeafgiften.

Takster 2020 pr. overnatning:

Op til 25personer: 2.625kr    /     26-30personer: 3.180kr       

31-35personer: 3.770kr     /        36-40personer: 4.325kr

41-45personer: 4.690kr    /         46-50personer: 4.900kr       

51- 60personer: 5.245kr     /       61-70personer: 5.695kr.

Lejen betales senest 1 måned før opholdet.

 

Efterengøring

2.000 kr. pr. lejemål.

 

Varme/olie og elektricitet

Betales efter forbrug. Lejer aflæser selv målerne ved ankomst og ved afrejse. Lejeren mailer straks efter lejemålets afslutning sine aflæsninger til udlejer. NB: Undlades aflæsning, hæfter lejer for forbruget til næste aflæsning/udlejning. Priser 2020: El 3,00 kr. pr. kWh / Olie 100 kr. pr. enhed.

 

Derudover betales

Depositum

2000 kr. som betales ved aftalens indgåelse. Ved afbud er depositum tabt. Ved afbud mindre end 1 måned før opholdet fås alene de 2.000 kr. for rengøring retur (da udlejer ikke kan forvente at udleje til anden side med så kort varsel). Forbrug af varme/olie og el modregnes i depositum, ligesom evt. erstatning for ødelagte/skadede effekter eller efteroprydning (se afsnittet ”Ved afrejse”).

 

Restbeløb/opkrævning overføres/betales senest 6 uger efter lejemålets afslutning.

 

Betaling

For opholdet betales forlods

Depositum                                               2.000,00 kr

Lejeafgift                                                                kr

Rengøring                                               2.000,00 kr

I alt                                                                          kr

 

Heraf betales 2.000 kr. senest   -   2020

og restbeløbet kr.      ,00 senest en måned før lejemålets start, altså d.  -  -2020 til

Feriekolonien Rendebækhus - 5324 – 0000366502

Husk at anføre lejedato og tydelig afsender på alle indbetalinger.

 

 

Feriekolonien Rendebækhus, Rendebækvej 15, Venslev 4050 Skibby

www.rendebaek.dk – udlejer 32 59 66 30/wandaogniels@gmail.com

 

Betingelser

Lejen dækker brugsret over tilgængelige bygninger/bygningsafsnit og grund i den stand, det er og forefindes.

Lejer erklærer sig indforstået med at overholde koloniens ordensregler og brandinstruks (er opslået på kolonien).

Samtidig erklærer lejer sig fuldt indforstået med at erstatte forvoldte skader på bygninger, inventar og øvrig ejendom.

 

Nøgler

afhentes og afleveres efter aftale med Ruth Gleie, Rendebæk Strand 15, tlf. 21 29 73 97

 

Ved afrejse

foretager lejer almindelig indendørs oprydning (husk møbler på plads), rengøring af køleskabe, komfur, ovne, opvaskemaskine, termokander, gryder m.m. Gulvene støvsuges eller fejes og bordene aftørres.

 

 • Affald fyldes i containerne ved vejen – de SKAL være lukkede pga rævebesøg.
 • Papemballage, tomme flasker og glas SKAL lejer selv skaffe sig af med. Der er flaskecontainer i Venslev. Genbrugspladsen i Skibby har åben alle ugens 7 dage kl. 10-18
 • Udendørsarealerne ryddes for affald, legetøj, afmærkninger, ”poster”, huler etc.
 • Møbler SKAL stilles på plads! Se opslag i stuerne).  
 • Stolene i stuerne skal stå på bordene eller stables langs væggen.
 • Madrasserne på sovesalene stilles op ad væggen

 

 

Hvis udlejer skal foretage efteroprydning (fx sætte møbler på plads, fjerne tomme flasker/glas og papemballage) opkræves 325 kr. pr. time for ydelsen.

 

Fejl og mangler

Evt. fejl og mangler skal meddeles til udlejer (Wanda Juul 32 59 66 30/ (24652242))

 wandaogniels@gmail.com eller tilsynsførende Ruth Gleie straks ved lejemålets begyndelse. Evt. spørgsmål om lejemålet bedes ligeledes rettet hertil. Opstår der problemer: kontakt Ruth Gleie eller Wanda Juul.

 

Kontrakten er gyldig, når lejer pr.mail modtager en bekræftelse fra udlejer, og depositum er betalt.

 

                                                                                        Dato

 

 

                                                                                        ____________________________

                                                                                          Som lejer (stempel og underskrift)

 

Rendebæk Kro blev købt og ombygget til feriekoloni i 1953.

Der ydes intet offentligt tilskud til hverken drift eller vedligeholdelse af Rendebækhus Feriekoloni.

 

Alene lejeindtægterne og en fantastisk frivillig, ulønnet indsats fra tidligere fritidshjemsbørn, forældre samt tidligere ansatte muliggør driften og sikrer Rendebæk i dag er i den gode stand, den er. Også udlejeren arbejder ulønnet.

 

Vi beder vore lejere om at udvise særlig hensyn til natur og bygninger og inventar.

 

Enhver uforudset udgift belaster i den grad kolonien, som vi jo håber får lov at bestå i mange, mange år endnu; - så mange børn og voksne hver sommer kan nyde den friske luft på de 3 tdr. land og plaske i Isefjorden, samt mærke den gamle kromand puste sig i nakken.

Bestyrelsen for den selvejende institution Feriekolonien Rendebækhus –j 2017

 

 Feriekolonien Rendebækhus, Rendebækvej 15, Venslev 4050 Skibby

www.rendebækhus.dk – udlejer 32 59 66 30/wandaogniels@gmail.com

 

 

Lejekontrakt for perioden  d.  /  til d.  /  2020

 

Herved udlejes Feriekolonien Rendebækhus til

Institution/Firma:

 

Kontaktperson:

 

Adresse:

 

Telefon:                                                      Email:

 

I perioden fra       dag d.   /   kl.   til       dag d.   /   kl.      til højst          personer.

Mandag til torsdag udlejes fra kl. 10, fredag fra kl. 15 og lørdag fra kl. 10.

Lejemål slutter søndag-torsdag kl. 14 og fredag kl. 12 (Kolonien udlejes normalt ikke fra søndage.)

Den samlede leje består af

Lejeafgift

 overnatninger til    personer. Gas og vand er inkluderet i lejeafgiften.

Takster 2020 pr. overnatning:

Op til 25personer: 2.625kr    /     26-30personer: 3.180kr       

31-35personer: 3.770kr     /        36-40personer: 4.325kr

41-45personer: 4.690kr    /         46-50personer: 4.900kr       

51- 60personer: 5.245kr     /       61-70personer: 5.695kr.

Lejen betales senest 1 måned før opholdet.

 

Efterengøring

2.000 kr. pr. lejemål.

 

Varme/olie og elektricitet

Betales efter forbrug. Lejer aflæser selv målerne ved ankomst og ved afrejse. Lejeren mailer straks efter lejemålets afslutning sine aflæsninger til udlejer. NB: Undlades aflæsning, hæfter lejer for forbruget til næste aflæsning/udlejning. Priser 2020: El 3,00 kr. pr. kWh / Olie 100 kr. pr. enhed.

 

Derudover betales

Depositum

2000 kr. som betales ved aftalens indgåelse. Ved afbud er depositum tabt. Ved afbud mindre end 1 måned før opholdet fås alene de 2.000 kr. for rengøring retur (da udlejer ikke kan forvente at udleje til anden side med så kort varsel). Forbrug af varme/olie og el modregnes i depositum, ligesom evt. erstatning for ødelagte/skadede effekter eller efteroprydning (se afsnittet ”Ved afrejse”).

 

Restbeløb/opkrævning overføres/betales senest 6 uger efter lejemålets afslutning.

 

Betaling

For opholdet betales forlods

Depositum                                               2.000,00 kr

Lejeafgift                                                                kr

Rengøring                                               2.000,00 kr

I alt                                                                          kr

 

Heraf betales 2.000 kr. senest   -   2020

og restbeløbet kr.      ,00 senest en måned før lejemålets start, altså d.  -  -2020 til

Feriekolonien Rendebækhus - 5324 – 0000366502

Husk at anføre lejedato og tydelig afsender på alle indbetalinger.

 

 

Feriekolonien Rendebækhus, Rendebækvej 15, Venslev 4050 Skibby

www.rendebaek.dk – udlejer 32 59 66 30/wandaogniels@gmail.com

 

Betingelser

Lejen dækker brugsret over tilgængelige bygninger/bygningsafsnit og grund i den stand, det er og forefindes.

Lejer erklærer sig indforstået med at overholde koloniens ordensregler og brandinstruks (er opslået på kolonien).

Samtidig erklærer lejer sig fuldt indforstået med at erstatte forvoldte skader på bygninger, inventar og øvrig ejendom.

 

Nøgler

afhentes og afleveres efter aftale med Ruth Gleie, Rendebæk Strand 15, tlf. 21 29 73 97

 

Ved afrejse

foretager lejer almindelig indendørs oprydning (husk møbler på plads), rengøring af køleskabe, komfur, ovne, opvaskemaskine, termokander, gryder m.m. Gulvene støvsuges eller fejes og bordene aftørres.

 

 • Affald fyldes i containerne ved vejen – de SKAL være lukkede pga rævebesøg.
 • Papemballage, tomme flasker og glas SKAL lejer selv skaffe sig af med. Der er flaskecontainer i Venslev. Genbrugspladsen i Skibby har åben alle ugens 7 dage kl. 10-18
 • Udendørsarealerne ryddes for affald, legetøj, afmærkninger, ”poster”, huler etc.
 • Møbler SKAL stilles på plads! Se opslag i stuerne).  
 • Stolene i stuerne skal stå på bordene eller stables langs væggen.
 • Madrasserne på sovesalene stilles op ad væggen

 

 

Hvis udlejer skal foretage efteroprydning (fx sætte møbler på plads, fjerne tomme flasker/glas og papemballage) opkræves 325 kr. pr. time for ydelsen.

 

Fejl og mangler

Evt. fejl og mangler skal meddeles til udlejer (Wanda Juul 32 59 66 30/ (24652242))

 wandaogniels@gmail.com eller tilsynsførende Ruth Gleie straks ved lejemålets begyndelse. Evt. spørgsmål om lejemålet bedes ligeledes rettet hertil. Opstår der problemer: kontakt Ruth Gleie eller Wanda Juul.

 

Kontrakten er gyldig, når lejer pr.mail modtager en bekræftelse fra udlejer, og depositum er betalt.

 

                                                                                        Dato

 

 

                                                                                        ____________________________

                                                                                          Som lejer (stempel og underskrift)

 

Rendebæk Kro blev købt og ombygget til feriekoloni i 1953.

Der ydes intet offentligt tilskud til hverken drift eller vedligeholdelse af Rendebækhus Feriekoloni.

 

Alene lejeindtægterne og en fantastisk frivillig, ulønnet indsats fra tidligere fritidshjemsbørn, forældre samt tidligere ansatte muliggør driften og sikrer Rendebæk i dag er i den gode stand, den er. Også udlejeren arbejder ulønnet.

 

Vi beder vore lejere om at udvise særlig hensyn til natur og bygninger og inventar.

 

Enhver uforudset udgift belaster i den grad kolonien, som vi jo håber får lov at bestå i mange, mange år endnu; - så mange børn og voksne hver sommer kan nyde den friske luft på de 3 tdr. land og plaske i Isefjorden, samt mærke den gamle kromand puste sig i nakken.

Bestyrelsen for den selvejende institution Feriekolonien Rendebækhus –j 2017

 

 Feriekolonien Rendebækhus, Rendebækvej 15, Venslev 4050 Skibby

www.rendebækhus.dk – udlejer 32 59 66 30/wandaogniels@gmail.com

 

 

Lejekontrakt for perioden  d.  /  til d.  /  2019

 

Herved udlejes Feriekolonien Rendebækhus til

Institution/Firma:

 

Kontaktperson:

 

Adresse:

 

Telefon:                                                      Email:

 

I perioden fra       dag d.   /   kl.   til       dag d.   /   kl.      til højst          personer.

Mandag til torsdag udlejes fra kl. 10, fredag fra kl. 15 og lørdag fra kl. 10.

Lejemål slutter søndag-torsdag kl. 14 og fredag kl. 12 (Kolonien udlejes normalt ikke fra søndage.)

Den samlede leje består af

Lejeafgift

 overnatninger til    personer. Gas og vand er inkluderet i lejeafgiften.

Takster 2019  pr. overnatning:

Op til 25personer: 2.625kr    /     26-30personer: 3.180kr       

31-35personer: 3.770kr     /        36-40personer: 4.325kr

41-45personer: 4.690kr    /         46-50personer: 4.900kr       

51- 60personer: 5.245kr     /       61-70personer: 5.695kr.

Lejen betales senest 1 måned før opholdet.

 

Efterengøring

2.000 kr. pr. lejemål.

 

Varme/olie og elektricitet

Betales efter forbrug. Lejer aflæser selv målerne ved ankomst og ved afrejse. Lejeren mailer straks efter lejemålets afslutning sine aflæsninger til udlejer. NB: Undlades aflæsning, hæfter lejer for forbruget til næste aflæsning/udlejning. Priser 2019: El 3,00 kr. pr. kWh / Olie 100 kr. pr. enhed.

 

Derudover betales

Depositum

2000 kr. som betales ved aftalens indgåelse. Ved afbud er depositum tabt. Ved afbud mindre end 1 måned før opholdet fås alene de 2.000 kr. for rengøring retur (da udlejer ikke kan forvente at udleje til anden side med så kort varsel). Forbrug af varme/olie og el modregnes i depositum, ligesom evt. erstatning for ødelagte/skadede effekter eller efteroprydning (se afsnittet ”Ved afrejse”).

 

Restbeløb/opkrævning overføres/betales senest 6 uger efter lejemålets afslutning.

 

Betaling

For opholdet betales forlods

Depositum                                               2.000,00 kr

Lejeafgift                                                                kr

Rengøring                                               2.000,00 kr

I alt                                                                          kr

 

Heraf betales 2.000 kr. senest   -   2019

og restbeløbet kr.      ,00 senest en måned før lejemålets start, altså d.  -  -2019 til

Feriekolonien Rendebækhus - 5324 – 0000366502

Husk at anføre lejedato og tydelig afsender på alle indbetalinger.

 

 

Feriekolonien Rendebækhus, Rendebækvej 15, Venslev 4050 Skibby

www.rendebaek.dk – udlejer 32 59 66 30/wandaogniels@gmail.com

 

Betingelser

Lejen dækker brugsret over tilgængelige bygninger/bygningsafsnit og grund i den stand, det er og forefindes.

Lejer erklærer sig indforstået med at overholde koloniens ordensregler og brandinstruks (er opslået på kolonien).

Samtidig erklærer lejer sig fuldt indforstået med at erstatte forvoldte skader på bygninger, inventar og øvrig ejendom.

 

Nøgler

afhentes og afleveres efter aftale med Ruth Gleie, Rendebæk Strand 15, tlf. 21 29 73 97

 

Ved afrejse

foretager lejer almindelig indendørs oprydning (husk møbler på plads), rengøring af køleskabe, komfur, ovne, opvaskemaskine, termokander, gryder m.m. Gulvene støvsuges eller fejes og bordene aftørres.

 

 • Affald fyldes i containerne ved vejen – de SKAL være lukkede pga rævebesøg.
 • Papemballage, tomme flasker og glas SKAL lejer selv skaffe sig af med. Der er flaskecontainer i Venslev. Genbrugspladsen i Skibby har åben alle ugens 7 dage kl. 10-18
 • Udendørsarealerne ryddes for affald, legetøj, afmærkninger, ”poster”, huler etc.
 • Møbler SKAL stilles på plads! Se opslag i stuerne).  
 • Stolene i stuerne skal stå på bordene.
 • Madrasserne på sovesalene stilles op ad væggen

 

 

Hvis udlejer skal foretage efteroprydning (fx sætte møbler på plads, fjerne tomme flasker/glas og papemballage) opkræves 325 kr. pr. time for ydelsen.

 

Fejl og mangler

Evt. fejl og mangler skal meddeles til udlejer (Wanda Juul 32 59 66 30/ (24652242))

 wandaogniels@gmail.com eller tilsynsførende Ruth Gleie straks ved lejemålets begyndelse. Evt. spørgsmål om lejemålet bedes ligeledes rettet hertil. Opstår der problemer: kontakt Ruth Gleie eller Wanda Juul.

 

Kontrakten er gyldig, når lejer pr.mail modtager en bekræftelse fra udlejer, og depositum er betalt.

 

                                                                                        Dato

 

 

                                                                                        ____________________________

                                                                                          Som lejer (stempel og underskrift)

 

Rendebæk Kro blev købt og ombygget til feriekoloni i 1953.

Der ydes intet offentligt tilskud til hverken drift eller vedligeholdelse af Rendebækhus Feriekoloni.

 

Alene lejeindtægterne og en fantastisk frivillig, ulønnet indsats fra tidligere fritidshjemsbørn, forældre samt tidligere ansatte muliggør driften og sikrer Rendebæk i dag er i den gode stand, den er. Også udlejeren arbejder ulønnet.

 

Vi beder vore lejere om at udvise særlig hensyn til natur og bygninger og inventar.

 

Enhver uforudset udgift belaster i den grad kolonien, som vi jo håber får lov at bestå i mange, mange år endnu; - så mange børn og voksne hver sommer kan nyde den friske luft på de 3 tdr. land og plaske i Isefjorden, samt mærke den gamle kromand puste sig i nakken.

Bestyrelsen for den selvejende institution Feriekolonien Rendebækhus –j 2017

 

 Feriekolonien Rendebækhus, Rendebækvej 15, Venslev 4050 Skibby

www.rendebækhus.dk – udlejer 32 59 66 30/wandaogniels@gmail.com

 

 

Lejekontrakt for perioden  d.  /  til d.  /  2019

 

Herved udlejes Feriekolonien Rendebækhus til

Institution/Firma:

 

Kontaktperson:

 

Adresse:

 

Telefon:                                                      Email:

 

I perioden fra       dag d.   /   kl.   til       dag d.   /   kl.      til højst          personer.

Mandag til torsdag udlejes fra kl. 10, fredag fra kl. 15 og lørdag fra kl. 10.

Lejemål slutter søndag-torsdag kl. 14 og fredag kl. 12 (Kolonien udlejes normalt ikke fra søndage.)

Den samlede leje består af

Lejeafgift

 overnatninger til    personer. Gas og vand er inkluderet i lejeafgiften.

Takster 2019  pr. overnatning:

Op til 25personer: 2.625kr    /     26-30personer: 3.180kr       

31-35personer: 3.770kr     /        36-40personer: 4.325kr

41-45personer: 4.690kr    /         46-50personer: 4.900kr       

51- 60personer: 5.245kr     /       61-70personer: 5.695kr.

Lejen betales senest 1 måned før opholdet.

 

Efterengøring

2.000 kr. pr. lejemål.

 

Varme/olie og elektricitet

Betales efter forbrug. Lejer aflæser selv målerne ved ankomst og ved afrejse. Lejeren mailer straks efter lejemålets afslutning sine aflæsninger til udlejer. NB: Undlades aflæsning, hæfter lejer for forbruget til næste aflæsning/udlejning. Priser 2019: El 3,00 kr. pr. kWh / Olie 100 kr. pr. enhed.

 

Derudover betales

Depositum

2000 kr. som betales ved aftalens indgåelse. Ved afbud er depositum tabt. Ved afbud mindre end 1 måned før opholdet fås alene de 2.000 kr. for rengøring retur (da udlejer ikke kan forvente at udleje til anden side med så kort varsel). Forbrug af varme/olie og el modregnes i depositum, ligesom evt. erstatning for ødelagte/skadede effekter eller efteroprydning (se afsnittet ”Ved afrejse”).

 

Restbeløb/opkrævning overføres/betales senest 6 uger efter lejemålets afslutning.

 

Betaling

For opholdet betales forlods

Depositum                                               2.000,00 kr

Lejeafgift                                                                kr

Rengøring                                               2.000,00 kr

I alt                                                                          kr

 

Heraf betales 2.000 kr. senest   -   2019

og restbeløbet kr.      ,00 senest en måned før lejemålets start, altså d.  -  -2019 til

Feriekolonien Rendebækhus - 5324 – 0000366502

Husk at anføre lejedato og tydelig afsender på alle indbetalinger.

 

 

Feriekolonien Rendebækhus, Rendebækvej 15, Venslev 4050 Skibby

www.rendebaek.dk – udlejer 32 59 66 30/wandaogniels@gmail.com

 

Betingelser

Lejen dækker brugsret over tilgængelige bygninger/bygningsafsnit og grund i den stand, det er og forefindes.

Lejer erklærer sig indforstået med at overholde koloniens ordensregler og brandinstruks (er opslået på kolonien).

Samtidig erklærer lejer sig fuldt indforstået med at erstatte forvoldte skader på bygninger, inventar og øvrig ejendom.

 

Nøgler

afhentes og afleveres efter aftale med Ruth Gleie, Rendebæk Strand 15, tlf. 21 29 73 97

 

Ved afrejse

foretager lejer almindelig indendørs oprydning (husk møbler på plads), rengøring af køleskabe, komfur, ovne, opvaskemaskine, termokander, gryder m.m. Gulvene støvsuges eller fejes og bordene aftørres.

 

 • Affald fyldes i containerne ved vejen – de SKAL være lukkede pga rævebesøg.
 • Papemballage, tomme flasker og glas SKAL lejer selv skaffe sig af med. Der er flaskecontainer i Venslev. Genbrugspladsen i Skibby lukker lørdag kl. 13.
 • Udendørsarealerne ryddes for affald, legetøj, afmærkninger, ”poster”, huler etc.
 • Møbler SKAL stilles på plads! Se opslag i stuerne).  
 • Stolene i stuerne skal stå på bordene.
 • Madrasserne på sovesalene stilles op ad væggen

 

 

Hvis udlejer skal foretage efteroprydning (fx sætte møbler på plads, fjerne tomme flasker/glas og papemballage) opkræves 325 kr. pr. time for ydelsen.

 

Fejl og mangler

Evt. fejl og mangler skal meddeles til udlejer (Wanda Juul 32 59 66 30/ (24652242))

 wandaogniels@gmail.com eller tilsynsførende Ruth Gleie straks ved lejemålets begyndelse. Evt. spørgsmål om lejemålet bedes ligeledes rettet hertil. Opstår der problemer: kontakt Ruth Gleie eller Wanda Juul.

 

Kontrakten er gyldig, når lejer pr.mail modtager en bekræftelse fra udlejer, og depositum er betalt.

 

                                                                                        Dato

 

 

                                                                                        ____________________________

                                                                                          Som lejer (stempel og underskrift)

 

Rendebæk Kro blev købt og ombygget til feriekoloni i 1953.

Der ydes intet offentligt tilskud til hverken drift eller vedligeholdelse af Rendebækhus Feriekoloni.

 

Alene lejeindtægterne og en fantastisk frivillig, ulønnet indsats fra tidligere fritidshjemsbørn, forældre samt tidligere ansatte muliggør driften og sikrer Rendebæk i dag er i den gode stand, den er. Også udlejeren arbejder ulønnet.

 

Vi beder vore lejere om at udvise særlig hensyn til natur og bygninger og inventar.

 

Enhver uforudset udgift belaster i den grad kolonien, som vi jo håber får lov at bestå i mange, mange år endnu; - så mange børn og voksne hver sommer kan nyde den friske luft på de 3 tdr. land og plaske i Isefjorden, samt mærke den gamle kromand puste sig i nakken.

Bestyrelsen for den selvejende institution Feriekolonien Rendebækhus –j 2017