Feriekolonien Rendebækhus, Rendebækvej 15, Venslev 4050 Skibby

www.rendebækhus.dk

Spørgsmål om stedet, udlejning og ledighed stilles til udlejer, Wanda på tlf: 32 59 66 30/wandaogniels@gmail.com

 

Mandag til torsdag udlejes fra kl. 10, fredag fra kl. 15 og lørdag fra kl. 10.

Lejemål slutter søndag-torsdag kl. 14 og fredag kl. 12 (Kolonien udlejes normalt ikke fra søndage.)

Leje priser 2021

       

1. overnatning

pr. flg. overnatning

Lav sæson: 1/4-30/4 + 1/9-31/10

5800

2800

Høj sæson: 1/5-31/8

5900

2900

Vinter: 1/11-29/2 Kan pt. Ikke lejes i vintersæson

5000

2000

   

Slut rengøring: 2000 kr. pr. ophold

   


 

 

Institutioner får 10% rabat på lejeprisen

Depositum

2000 kr. som betales ved aftalens indgåelse. Ved afbud er depositum tabt. Ved afbud mindre end 1 måned før opholdet fås alene de 2.000 kr. for rengøring retur (da udlejer ikke kan forvente at udleje til anden side med så kort varsel). Forbrug af varme/olie og el modregnes i depositum, ligesom evt. erstatning for ødelagte/skadede effekter eller efteroprydning

Lejen betales senest 1 måned før opholdet.

Lejen er inkl. Gas og vand

Varme/olie og elektricitet

Betales efter forbrug. Lejer aflæser selv målerne ved ankomst og ved afrejse. Lejeren mailer straks efter lejemålets afslutning sine aflæsninger til udlejer. NB: Undlades aflæsning, hæfter lejer for forbruget til næste aflæsning/udlejning. Priser 2021: El 3,10 kr. pr. kWh / Olie 110 kr. pr. enhed.

 

Der er gratis Wifi på Rendebæk samt grundpakken på TV.

lejere har desuden adgang til skur ved bålpladsen med div. båludstyr til at kunne lave mad mm. over bål. 

Betingelser

Lejen dækker brugsret over tilgængelige bygninger/bygningsafsnit og grund i den stand, det er og forefindes.

Lejer erklærer sig indforstået med at overholde koloniens ordensregler og brandinstruks (er opslået på kolonien).

Det er lejers egen opgave af bytte flaskegassen til grillen, hvis den løber tør for gas. Dette kan gøres for lejers egen regning i Davidsen byggemarked i Venslev

Samtidig erklærer lejer sig fuldt indforstået med at erstatte forvoldte skader på bygninger, inventar og øvrig ejendom.