ORDENSREGLER INDENDØRS
Kontroller straks ved ankomsten alarmanlægget, brandmateriellet og orienter Jer om flugtveje i tilfælde af brand.
 
Branddøre skal altid holdes lukkede.
 
Levende lys skal anbringes i lysestager el lign.
 
Tobaksrygning er ikke tilladt.
 
Udefodtøj er ikke tilladt i bygningerne.
 
Møblerne må ikke stilles udenfor. Borde, sofaer og stole er ikke til at gå på, ligesom bordene ikke må bruges til bordtennis.
 
Hæng tegninger og lign. på opslagstavlerne. Sæt ikke tape på gulve og vægge.
 
Sæt alle møbler på plads inden afrejse.
 
SÆRLIGT OM LOFTET
Levende lys og anden brug af åben ild er ikke tilladt.
 
Flyt ikke rundt på senge, madrasser og møbler. Madrasserne må ikke flyttes ned på gulvet. Der skal bruges lagen på madrasserne.
 
Sengene er ikke til at lege, spise og lign. i.
 
Vinduer åbnes foroven eller forneden – aldrig i siden.
 
SÆRLIGT OM SOVESALENE
Sovesalene er ikke opholds- og legesteder – der må ikke hoppes i sengene, ligesom skufferne ikke er til at stå i. Sovesalene er til at sove i.
 
Flyt ikke rundt på senge, madrasser og møbler. Madrasserne må ikke flyttes ned på gulvet. Der skal bruges lagen på madrasserne.
 
Sengene er ikke til at lege, spise og lign. i.
 
Levende lys og anden brug af åben ild er ikke tilladt.
 
April 10


 

 
ORDENSREGLER UDENDØRS
 
 
Kast ikke affald på grunden – brug skraldespandene.
 
Brug altid gange og stier. Lad udhuse, hegn, sten, træer og buske i fred.
 
Opsætning af telte må ikke ske på græsplænen foran huset.
 
Der må kun graves på skrænten ved bålpladsen – husk at dække hullerne til igen.
 
Der må kun tændes bål på bålpladsen ved siden af sandkassen.